KONTROLNÍ KOMISE

Co je to kontrolní komise?

Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v KK je neslučitelné s členstvím ve výboru jednoty a nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. Ustanovení o KK se užije přiměřeně též pro člena pověřeného kontrolou. 

Členové

  • Jana Kosztolanyiová
  • Olga Urbancová
  • Pavel Vlček