VOLNOČASOVÁ BUDOVA

Sportovní zařízení volnočasových aktivit

V rámci operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod , prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, získala naše TJ v roce 2009 dotaci ve výši 9 126 000,- na projekt „Sportovní zařízení volnočasových aktivit“.Celkový rozpočet projektu činil 9 866 594,-. Dotace na výstavbu tvořila 92,5 % z celkového rozpočtu.

Stavba byla započata v červnu roku 2009 a předána k užívání 25.6.2010. Dodavatelem stavby byla firma Start Zelený Brtnice.

Cílem projektu bylo vybudování vyhovujícího zázemí sportovních oddílů na místo bývalých UNIMO buněk, které byly jen dočasným řešením a vlivem času se staly z hlediska kvality občanské vybavenosti nevyhovující.

Sportovní zařízení v současnosti slouží především jako zázemí oddílům všestrannosti, jako šatny a klubovny pro sportovce, které využívají oddíly fotbalu, futsalu, mažoretky a turistický oddíl. Malou tělocvičnu, do které jsme umístili posilovací stroje, využívají 4x v týdnu ženy ke cvičení a muži z oddílů fotbalu a kulturistiky v rámci svých tréninků. Ve společenské místnosti probíhají schůze oddílů. Na hřišti se uskutečnilo během uplynulého roku několik sportovních akcí, různé turnaje, sportovní dny, turnaj městských úřadů s účastí kraje Vysočina a Sokolení 2010, při kterých byla využita krytá terasa jako zázemí moderátorů akcí a ozvučení. Terasa i dětský koutek jsou využívány dětmi a diváky při fotbalových zápasech. Celý objekt je poskytován i místním dobrovolným hasičům pro konání jejich soutěží. Sportovní areál je jediným centrem sportovišť mnoha druhů sportu v celém mikroregionu Černé Lesy. Vlivem plně fungujícího zázemí můžeme uspokojit zvyšující se poptávku po využití volného času sportovní činností a snížit negativní jevy mládeže v regionu. V současné době tak plní TJ Sokol Brtnice funkci poskytovatele veřejné infrastruktury pro volnočasové sportovně zaměřené aktivity.

Město Brtnice se nachází na Českomoravské vrchovině, která je proslulá svým čistým ovzduším, mezi městy Jihlava a Třebíč. Brtnice s místními částmi má 3722 obyvatel. Je členem Mikoregionu Černé Lesy a členem Místní akční skupiny Loucko. Brtnice jako město tvoří přirozené spádové území, které je využíváno dětmi a sportovními kluby z okolních přilehlých obcí, kde nemají možnost využití sportovních areálů pro vlastní rozvoj činnosti. TJ Sokol Brtnice má v městě Brtnice dlouhodobou tradici od roku 1897 a velmi efektivně zajišťuje volnočasové aktivity sportovního zaměření pro občany, děti, sportovní organizace a spolky v městě Brtnici a okolních spádových obcí.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.