Členství

Vítáme nové členy sokola

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrté nejpočetnější občanské sdružení, jehož členové se dobrovolně věnují sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti.

Naše tělocvičná jednota má v současné době více než 200 členů. Členové Sokola se podílejí nebo podíleli na činnosti místní tělocvičné jednoty v Brtnici. Naši členové mají možnost využívat sportoviště Sokola v Brtnici, účastnit se pořádaných akcí a využívat slevy a možnosti, které jsou se členstvím v Sokolu spojeny. Po zaplacení příspěvku obdrží každý člen Sokola členský průkaz se známkou o zaplacení příspěvku, kterou se pak prokazuje.

Přihláška mládež do TJ Sokol Brtnice
Přihláška dospělí do TJ Sokol Brtnice
Souhlas člena – Informace o zpracování osobních údajů GDPR
Výše členských příspěvků 2023

Výhody členství

 • cvičení pro ženy
 • slevy pro trenéry a cvičitelky v případě vzdělávacích kurzů
 • permanentka pro vstup na tenisové kurty
 • zvýhodněný vstup na volejbalové a nohejbalové hřiště
 • zvýhodněný vstup na hřiště s umělým povrchem
 • vstup do tělocvičny

Být členem znamená

 • možnost přijít s vlastním nápadem, jak pozvednout sportovní a kulturní úroveň naší obce
 • příležitost aktivně se podílet na akcích pořádaných TJ Sokol Brtnice
 • využívat drobné členské výhody (slevy na kurty, tělocvičnu, hřiště s umělou trávou a další)
 • mít dobrý pocit, že jsem součástí jednoho ze spolků, který v naší obci dosud funguje
 • zaplatit každoročně členský příspěvek:
  – 600,- Kč pro všechny dospělé členy kromě seniorů (tj. 19 – 64 let = ročníky narození 1958 – 2004)
  – 300,- Kč pro mládež a seniory (do 18ti let a od 65ti let, tj. ročníky narození 1958 a méně nebo 2005 a více)

Přerozdělení spolkové členské známky

 • 25 % – ČOS
 • 15 % župa
 • 60 % – jednota

Jak se stát členem?

Členem se může stát kdokoliv a kdykoliv během roku. Stačí pouze vyplnit závaznou přihlášku, donést ji vedoucímu oddílu a zaplatit příspěvek na probíhající rok. Přihláška je určena pro jednu osobu.
Zaplatit členské a oddílové příspvěky lze dvěma způsoby:
1. hotově
2 bankovním převodem 1465851379/0800 (nutno uvést jméno a příjmení)

Pojištění

Veškeré formuláře k pojistným událostím naleznete zde. Veškerou administraci, obíhání doktorů si každý řeší sám. Jakmile jsou veškeré dokumenty připravené, tak je žadatel odnese do kanceláře TJ Sokol Brtnice a ta je následně potom zašle na pojišťovnu.