Cvičení s dětmi

Rok založení: 2017
Vedoucí oddílu: Monika Dejmalová
Věková kategorie: 4 – 8 let
Sportoviště: malá tělocvična ZŠ Brtnice
Tréninky: září – květen (každou středu od 16:00 – 17:00)

Cvičitel
Monika Dejmalová
Daniela Bláhová
Jana Čtveráčková

Ceník
200 Kč – členský příspěvek
100 Kč – oddílový příspěvek

Kroužek je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj dítěte, čímž dochází k rozvoji hrubé a jemné motoriky. Děti se učí základy gymnastiky, atletiky, pohybové hry a taneční prvky. Pro děti v tomto věku je důležité činnosti střídat tak, aby cvičení pro ně bylo zábavné, a tím si utvořily kladný vztah ke sportu. Děti se učí nejen pohybovat, ale také spolupracovat s ostatními v týmu a navazovat nová přátelství. Během kroužku obdrží každé dítě zápisníček, do kterého cvičitel zapisuje činnost, která probíhala v průběhu každé hodiny.

Pro školní rok 2021 – 2022 jsme se opět zapojili do programu: ,,SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“

Kontakt
Monika Dejmalová
Tel.: +420 777 322 554

Cvičení s dětmi